Temaaften 12 maj / Theme for 12 May

Palle_3

DA
Emnet til temaet den 12 maj er

BILLEDER SOM JEG IKKE PLEJER AT TAGE

Der må afleveres op til 4 stk. 1900 px på den længste led. De sendes til poul@poulhelt.dk senest 2 dage før den 12. maj

EN
The theme for the club evening on 12 May is

PICTURES WHICH I USUALLY WOULDN’T DARE TO TAKE

Please send 4 photos (max. 1900px on the long edge) til poul@poulhelt.dk at the latest by 10 May.