Ny bestyrelse på plads.

Efter den årlige generalforsamling har den nye bestyrelse i fotoklubben konstitueret sig.

Ny formand er Poul Helt.
Ny næstformand er Richard yde Pedersen.

Kasserer er Niels Linneberg og billedsekretær Finn G. Pedersen.

Bestyrelsesmedlem Poul Eck og supleant Ib Corneliussen Nielsen er genvalgt, og ny suppleant er Birthe Diget.